Vrijwilligerswerk 5 results

Handje Helpen – Regio Utrecht en Weesp

Heb je af en toe een steuntje in de rug nodig om zelf activiteiten te ondernemen? Of om mantelzorg te kunnen blijven geven? Meld je dan aan. Handjehelpen biedt hulp in de regio Utrecht en Weesp. Een paar voorbeelden van onze hulp: ...

Vrijwilliger nodig? – U-centraal

Steeds vaker wordt hulp niet alleen gegeven door een betaalde kracht, maar ook door een vrijwilliger. U Centraal koppelt vrijwilligers aan hulpvragers en adviseert over de inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn. Waarom een vrijwilliger?...

Podium Oost Utrecht

Podium Oost is het nieuwe sociaal culturele ontmoetingscentrum van Utrecht-Oost. Het is de opvolger van Buurthuis Oudwijk, dat sinds 1 augustus 2013 geen structurele subsidie meer kreeg. Een incidentele huisvesting subsidie stelt ons in staat ...

Vrijwilliger Centrale Utrecht

Verschillende organisaties of initiatieven vragen vrijwillige inzet. Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker en meer gewaardeerd in onze samenleving, waar de vanzelfsprekendheid van werk als bron van inkomen, langzaam aan verdwijnt. Vrijwil...

Zin in Utrecht

Misschien heb je in je leven ervaringen opgedaan waar je wel eens over wil doorpraten met een geestelijk verzorger. Het kan gaan om spirituele ervaringen, verlies of andere ervaringen, of vragen die nog op hun plek moeten vallen. Zin in Utrecht ...