Literatuur voor hulpverleners 15 results

Een coupe verder – Eddy Hekman (met video)

Met: Eddy Hekman schreef het boek 'Een coupé verder...' met de moordenaar van zijn dochter. Oorzaak van zijn daad ligt volgens Hekman én de dader aan overmatig gebruik van antidepressiva. Naast Hekman zitten ook wetenschapsonderzoeker prof. Trudy Dehue en hoogleraar psychiatrie prof. Jim van Os aan tafel.

Ondernemen in Welzijn – Paul Overvoorde en Petra Biemans

Er verandert veel in het welzijnswerk. Dit heeft gevolgen voor de sociaal werkers en de wijkbewoners die zij ondersteunen. Het boek Ondernemen in Welzijn laat zien welke veranderingen er gaande zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ...

Stemmingsklachten – Corrie Baas

Methoden, casuïstiek en oefeningen Stemmingsklachten komen in onze maatschappij veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Dysthymie, depressie, angst, manische depressiviteit, burn-out, stemmingsklachten bij lichamelijke ...

Mantelzorg als morele plicht – Ned Ver Bio-ethiek

Zorgen is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. In de loop van ons leven geven en ontvangen we allemaal zorg en die zorg kan allerlei verschillende vormen aannemen. Juist vanwege deze veelvormigheid laat de manier waarop de zorg binnen vriendsc...