Geld 4 results

Grip op financiën U-Centraal

Deze cursus is voor iedereen die meer grip op zijn of haar administratie wil krijgen. Ziet u als een berg op tegen die lastige documenten en berekeningen? U bent op deze cursus van harte welkom. Inhoud van de cursus: U leert op een begrijp...

Vrijwilliger nodig? – U-centraal

Steeds vaker wordt hulp niet alleen gegeven door een betaalde kracht, maar ook door een vrijwilliger. U Centraal koppelt vrijwilligers aan hulpvragers en adviseert over de inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn. Waarom een vrijwilliger?...

Schuldhulpmaatje

Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne coördineert sinds 2012 het project SchuldHulpMaatje Utrecht. SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen ...

Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het ...