Ondersteuning divers 4 results

Aanbod U-Centraal

U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en de regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook ...

Handje Helpen – Regio Utrecht en Weesp

Heb je af en toe een steuntje in de rug nodig om zelf activiteiten te ondernemen? Of om mantelzorg te kunnen blijven geven? Meld je dan aan. Handjehelpen biedt hulp in de regio Utrecht en Weesp. Een paar voorbeelden van onze hulp: ...

Buurtteams Utrecht

Sinds 1 januari 2015 is de zorg in Nederland anders geregeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen. In Utrecht hebben de buurtteams die taak op zich genomen. Zij ...

Leger des Heils – Midden Nederland

Het Leger des Heils Midden Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verlenen wij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen.