Lister (voorheen SBWU)

Lister dankt haar nieuwe naam aan de gelijknamige sociale onderneming in Triëst in Italië. Deze stad is al sinds de zeventiger jaren hét voorbeeld van psychiatrie zonder bedden.

Psychiatrie zonder bedden is door Lister vertaald naar: Herstel doe je thuis.

Lister werkt al meer dan 30 jaar met en voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Van oudsher bieden wij hen huisvesting en begeleiding in de wijk. In 2008 zijn wij met herstelondersteunende begeleiding gestart, vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen.

Hoe Lister werkt

Lister maakt het mogelijk dat ook mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en zeer complexe zorgvragen in hun eigen omgeving herstellen. Daarbij stellen wij onszelf ten doel ons ten opzichte van de individuele cliënt overbodig te maken.

Dit doen we vanuit een visie op zorg die aansluit bij de eisen en wensen van cliënten én bij de veranderende samenleving. We kennen vijf pijlers:

  1. Herstellen doe je thuis. Als dat (tijdelijk) niet kan, biedt Lister verschillende beschermde woonvormen.
  2. Herstel thuis of in een woning van Lister is altijd gericht op het meedoen in onze samenleving.
  3. Normaliseren betekent voor ons ook dat wij vanzelfsprekend een beroep doen op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten en zijn of haar netwerk.
  4. Wij maken het mogelijk dat cliënten de eigen kracht en mogelijkheden (leren) herkennen en benutten door het doelgericht inzetten van ervaringsdeskundigen en peer support.
  5. Door maatwerktrajecten voor cliënten en het slim benutten van ons menselijk kapitaal (professionals, ervaringsdeskundigen en peer-workers) realiseren wij grip op onze kosten.

Hiermee heeft Lister een heldere visie op goede zorg. Die visie dragen we ook actief uit. En het geeft ons een robuuste basis om samen met partners oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te zoeken die werken. Samenwerken vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Wij verbinden hierbij onze kennis, kunde en middelen aan die van onze partners. Met als doel samen tot een betere situatie voor onze doelgroepen te komen.

Vanuit onze visie zijn wij voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden om onze zorg en organisatie te verbeteren en leren hierbij van onze ervaringen. Wij realiseren maatwerk voor iedere cliënt. Iedere zorgvraag is uniek en verlangt maatwerk dat effectief ingezet wordt voor cliënt én opdrachtgever: 1000 cliënten leiden bij ons tot 1000 unieke trajecten.

Ga naar de website van Lister