Training Zelfcompassie

Training zelfcompassie
Mildheid

Zelfcompassie is een positieve, steunende, vriendschappelijke relatie met jezelf. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben last van een kritisch stemmetje in hun hoofd dat een gevoel van falen veroorzaakt. Mensen zonder zelfcompassie leven met een continu gevoel niet goed genoeg te zijn en dingen niet goed genoeg te doen. Dat gaat ten koste van levenslust, vertrouwen in het leven en de toekomst. Maar gelukkig vallen vriendelijkheid en mildheid te trainen! Je kunt het komen leren in onze training Zelfcompassie die in samenwerking met Steunpunt GGZ vanaf november 2017 plaats gaat vinden.

De training zelf bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten, gevolgd door 20 tweewekelijkse herhaalbijeenkomsten om het geleerde in de praktijk te brengen. Want kritische stemmen verdwijnen niet van de een of de andere dag. Een pré om mee te doen met deze training is als je ervaring in de GGZ hebt en/of wilt gaan werken als ervaringsdeskundige. Voorafgaand aan deelname vindt een intakegesprek plaats.
De bijeenkomsten zijn in de middag van 14 tot 17 uur. De precieze dag moet nog worden vastgelegd. Neem contact op als je interesse hebt. Dan houden we je op de hoogte.

Zin in Utrecht i.s.m. Steunpunt GGZ

8 wekelijkse middag-bijeenkomsten van 14 tot 17 uur

Start november 2017