Literatuur voor hulpverleners 11 results

Een coupe verder – Eddy Hekman (met video)

Met: Eddy Hekman schreef het boek 'Een coupé verder...' met de moordenaar van zijn dochter. Oorzaak van zijn daad ligt volgens Hekman én de dader aan overmatig gebruik van antidepressiva. Naast Hekman zitten ook wetenschapsonderzoeker prof. Trudy Dehue en hoogleraar psychiatrie prof. Jim van Os aan tafel.

Ondernemen in Welzijn – Paul Overvoorde en Petra Biemans

Er verandert veel in het welzijnswerk. Dit heeft gevolgen voor de sociaal werkers en de wijkbewoners die zij ondersteunen. Het boek Ondernemen in Welzijn laat zien welke veranderingen er gaande zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ...

Stemmingsklachten – Corrie Baas

Methoden, casuïstiek en oefeningen Stemmingsklachten komen in onze maatschappij veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Dysthymie, depressie, angst, manische depressiviteit, burn-out, stemmingsklachten bij lichamelijke ...

Creatief uit de bijstand – Dorenbos & Noels

De ongemakkelijke waarheid is dat het voor mensen die in de bijstand zitten erg moeilijk is om daar – met het vinden van werk – weer uit te raken. Al decennialang ligt de uitstroom uit de bijstand naar werk tussen de 5 en 15 procent. De uitstr...

Vrijwilliger en profs in de zorg – van Bochove e.a.

In 2013 sprak Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede over de ‘participatiesamenleving’, waarin burgers meer zelf moeten doen. De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’ is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. ...

Lof der oppervlakkigheid – Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold schreef een proefschrift over contacten tussen de buurtbewoners en mensen met een psychiatrische achtergrond. Op verschillende plekken in Nederland leidt de vestiging en het verblijf van mensen met een beperking nogal eens tot ...