Uitgelicht 10 results

Buurtteams Utrecht

Sinds 1 januari 2015 is de zorg in Nederland anders geregeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen. In Utrecht hebben de buurtteams die taak op zich genomen. Zij ...

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt – Kruiter ea

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van ...