Voltooid leven artikelen 1 result

ggz, presentie, existentiële angst (column met audio)

Mensen hebben de reflex om bij een ongemak meteen iets te doen, terwijl het vaak beter is om iets te laten. Veel ongemakken komen juist voort uit te veel doen. In de hulpverlening is dat niet anders. Het luisteren, het mee- en soms ook tegen-be...