Voltooid leven 14 results

Levenseindekliniek

Iedereen had het er over en we hebben allemaal een mening. Helemaal goed, als dat de discussie op gang brengt over deze vorm van levensbeëindiging. Terecht heeft de medische wetenschap steeds weer de ethische reflectie – het stellen van de vraag, hoe te leven, wil dat leven goed en zinvol zijn – aangewakkerd.