Teksten van de oude Cheng


Heb je wel eens een nachtelijke boswandeling gemaakt, waarbij je nauwelijks een bospad kon zien? Als je moeite deed om het te onderscheiden, liep je geheid verkeerd. Zodra je het gedreven zoeken losliet en rustig, zonder scherpe focus verder liep, ging alles goed. Daarmee kun je ongeveer een spiritueel pad, of spirituele ontwikkeling vergelijken. Zodra je je focust op een doel, een pad, een leer, een methode, of wat dan ook, ga je voorbij aan het wezenlijke.

Laten we aannemen dat de geschriften van Siddhartha Gautama (Boeddha) een beetje kloppen. In ieder geval de belangrijkste boodschap:

Hoewel we bestaan uit een verzameling oncontroleerbare elementen die voortdurend in beweging is, hechten we daaraan en bepalen daarmee ons zelfbeeld. Het schept de illusie van individualiteit. Deze identificatie met iets dat we niet in de hand hebben, brengt lijden omdat het steeds weer anders is dan het beeld dat we van onszelf hebben.

Je zou kunnen zeggen dat het boeddh-isme (Boeddha was geen boeddhist) in strijd is met deze belangrijkste boodschap. Waarom? Omdat het maken van  ideeën tot een leer, een theorie met bijbehorende studie met instituties en rituelen, precies de valkuil is die de Boeddha zou hebben bedoeld. Boeddhist “worden” is dus een poging tot het creëren van een zelfbeeld, een boeddhistische of spirituele identiteit. In feite is het een grote contradictie.

Wat hij daar ontdekte zou misschien wel eens te maken kunnen hebben gehad met de grenzen van het menselijk ken-vermogen. Wat daarna is gekomen zou dan het resultaat zijn van die beperking. Vaag? Misschien, maar als je de teksten van Cheng leest (audio volgt) dan valt het kwartje wel. Lees hier hetbewustezijn de teksten van de oude Cheng.