Dementie - dossier

 

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Onder dementie vallen nog veel meer ziekten van het brein die uiteindelijk een merkbare vermindering van de hersenfuncties tot gevolg heeft.

Alzheimer is overwegend – maar niet uitsluitend – een ouderdomsziekte. Voor veel mensen is Alzheimer een schrikbeeld, zeker als zich op gevorderde leeftijd enige vergeetachtigheid begint te ontwikkelen.

Dementie,  grijpt diep in op het leven van patiënt en directe naasten. Het belangrijkste kenmerk van dementie is dat je je niet meer kunt verhouden tot de ander, zoals je de ander kent. Het op verstandelijk niveau met elkaar kunnen communiceren is dé onderscheidende factor ten opzichte van andere zoogdieren. Dementie is vervreemdend. Daardoor is het uiterst moeilijk om een dergelijke ziekte – verlies – te integreren in ons eigen levensverhaal.

Voor ons mensen is het onverteerbaar dat een ziekte de identiteit van je naaste aantast. Het roept ook twijfels op wie we zijn als het verdwijnen van hersenfuncties een heel andere persoon doet voorkomen. Waar is de essentie van mijn man, als hij mij en de kinderen niet meer herkent, wanneer hij boos en onredelijk is. Wie is die man nu?

We zijn nog niet zover dat we dementie een halt kunnen toeroepen, maar wat als we mens wel te bieden hebben is onze aanwezigheid en aandacht. Aandacht die ook nodig is voor naasten en in het bijzonder mantelzorgers. Zij geven veel.

In dit dossier vind je allerhande informatie en linkjes naar belangrijke websites op dit gebied.