Kerken met stip

Kerken met Stip in Utrecht: http://kerkenmetstip.nl/zoek-een-kerk/

Kerken met stip zijn kerken die specifiek openstaan voor ex-gedetineerden. Dat zet grote vraagtekens bij kerken die dat dus kennelijk niet doen. Is het – binnen de leer – niet juist de afgedwaalde mens die er baat bij heeft te worden opgenomen in een gemeenschap?

Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zijn kerken die specifiek openstaan voor ex-gedetineerden in kaart gebracht.

Geloof, hoop, liefde heb je nodig om te leven daar gaat het om in de kerk. Je bent welkom bij Kerken met Stip.
Onze vrijwilligers geven steun aan je familie en aan jou als je vrijkomt. Je kunt er terecht voor dingen waar jij of je familie mee zit voor hulp bij problemen voor activiteiten zoals maaltijdprojecten voor persoonlijk contact.
Zoek je een plek waar je dat kunt vinden voor jezelf en je familie bel dan naar:
Hendrine Verkade – 06-13552954
Coördinator van Kerken met Stipemail: kerken.met.stip@gmail.com
website: http://kerkenmetstip.nl/

Kerken met Stip in Utrecht:
http://kerkenmetstip.nl/zoek-een-kerk/