Kosmische Angst – Zygmunt Bauman

Het design van de angst

Docu met Zygmunt Bauman (1925 – 2017), emeritus-hoogleraar in de sociologie in Leeds en Warschau tevens een van de invloedrijkste sociale denkers ter wereld en zijn dochter Irena Bauman, architect.

Door de permanente veranderingen zijn mensen onzeker en angstig over hun dagelijks bestaan. Wij voelen ons bedreigd in ons levensonderhoud, onze positie in de wereld, en in onze identiteit. Wat we niet kunnen beheersen is onbekend en onbegrijpelijk en dat is weer beangstigend. Ook in Nederland rukt de angst op als vormgever van het dagelijks leven. We zien het in gated communities, cameratoezicht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een vergaande inbreuk op privacy voor ‘ons aller’ veiligheid. De roep om veiligheid klinkt steeds frequenter.

Maar waarom eigenlijk? We hebben nimmer in een zo veilige samenleving geleefd als de onze, in deze tijd. Tegelijk zijn we banger zijn dan ooit. Is het mogelijk dit tij te keren? Bauman & Bauman laten zien dat het anders kan.

Deze video zal maakt deel uit van het dossier Mens & Samenleving waarin veel gepresenteerde inzichten samen komen. Dat is nog niet zover, maar deze video willen we alvast met u delen.