Over zinwijzer

Het onderschrift “waar kom jij je bed voor uit”, waarmee zinwijzer.nl in 2011 richting gaf aan het doel van de website, kan op meerdere manieren worden opgevat. Concreet: wat er voor jou toe doet, je dagelijkse activiteiten. Of meer abstract: wanneer je vragen stelt over zin en doel van het leven of over geluk en vrijheid.

Daarnaast heeft rouw en verlies binnen zinwijzer steeds een markante plaats ingenomen, als is het alleen maar doordat het nemen van verlies, onlosmakelijk is verbonden met het leven.

Filosofen van alle tijden hebben zich bezig gehouden met zingevingsvragen. Een eensluidend antwoord is nooit gegeven en is niet eens belangrijk. Het gaat om de vragen, het onderzoek, de interesse in elkaar.

Wat je hier treft zijn plekken en gelegenheden om elkaar te ontmoeten en zo je dat wilt met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast biedt zinwijzer een bundeling van informatie over onderwerpen die aan zingeving raken, waarbij een kritische bespiegeling op verschillende deelgebieden niet uit de weg wordt gegaan.