Verslaving - dossier

In dit dossier proberen we een aantal hardnekkige misverstanden over verslavingen (in dit geval alcohol) te ontzenuwen. Misverstanden die het herstel voor veel mensen in de weg staan.

  • In een eerste artikel (zie tabbladen rechts) benoemen we twee belangrijke misverstanden over verslaving in het algemeen.
  • Het tweede artikel een TED-talk over het onderzoek van Bruce – Alexander University of Wisconsin
  • In het derde artikel gaan we uitgebreider in op het begrip bonding, verveling en zingeving (volgt)
  • In het vierde artikel proberen we veel nieuwe inzichten over verslaving en psycho-diagnostiek te belichten. (volgt)

Het doel van dit dossier is het verlaten van het ziekte-concept en ruimte maken voor herstel van vitaliteit door inzet van eigen kracht, van klacht naar kracht.